Topný olej PPR TO - OTEPS spol. s r.o. | Úspory ve vytápění - topné oleje - vytápění topnými oleji

Topný olej PPR TO

Topný olej PPR TO je vysoce jakostní stabilizovaný recyklát minerálních olejů.
V České republice jsme jeho výhradním distributorem.

Vlastnosti topného oleje PPR TO:

  • výhřevnost 42 MJ/kg
  • obsah síry max. 0,5 % S
  • bez parafínu
  • kinematická viskozita při 40ºC cca 35 mm²/s
  • teplota tekutosti cca –33°C

Výhody proti jiným druhům paliv:

  • čisté spalování bez škodlivých emisí
  • PPR TO není nebezpečnou látkou ve smyslu vyhlášky ADR, což je nespornou výhodou oproti jiným topným olejům, kde jsou nutná přísná bezpečnostní opatření
  • cena nepodléhá výrazným výkyvům a garantujeme ji s čtvrtletní fixací
  • cena PPR TO je zatížena minimální spotřební dani ve výši 0,66 Kč/l

(extralehký topný olej podléhá sice vratné, ale přesto vysoké spotřební dani 10,95 Kč/l, přičemž vratka spotřební daně je ponížena o částku ve výši 0,66 Kč/l, takže finanční efekt je stejný)